In English

En studie av ångförbrukningen vid BP raffinaderi (Göteborg) AB

Lars Sjöberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1984. 42 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123162

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek