In English

Heat Transfer in a Falling Film Evaporator

Alain Menaud
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1984. 52 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123161

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek