In English

Energibalans samt Förslag till Energibesparande Åtgärder i Cellhus N på EKA Kemi AB, Bohus.

Anette Hedlund ; Johanna Svanberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1984. 65 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123159

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek