In English

Effektivisering av värmeväxlarnät vid Shell Raffinaderi AB

Johan Frisk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1983.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123158

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek