In English

Ekonomisk optimering av värmepumpsanläggningar, med avseende på medeltemperaturdifferenser i förångare och kondensor.

Urban Kronström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1982. 67 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123156

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek