In English

Olika parametrars inverkan på k-värdet för en fallfilmsförångare

Lena Lorén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1982. 59 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123155

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek