In English

Energi- och kostnadsanalys av en plattvärmeväxlare inom mejeriindustrin

Andreas Rangert
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1993. 44 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123150

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek