In English

Experimentell studie av värmeöverföringen för litiumbromidvattenlösning i en fallfilmsförångare

Mikael Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1993. 29 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123149

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek