In English

Modellering av kondensorer för värmepumpar och kylmaskiner

Anders Mattsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1993. 36 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123148

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek