In English

Redesign of heat exchanger network due to heat pump integration; development of an analysis method and case studies

Philippe Rouyez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1993. 48 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123147

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek