In English

Platt/Spiralvärmeväxlare i raffinaderier

Lars-Åke Mathiasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1992. 46 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123143

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek