In English

Icke-azeotropa blandningar i tvåstegsvärmepumpar

Eva Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1992. 25 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123132

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek