In English

Värmeintegration av indunstningsanläggningen i en sockerfabrik

Urban Thuresson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1992. 49 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123131

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek