In English

Processintegrering av Gasturbinanläggningar med hjälp av Pinchteknik

Britta Mattsson ; Birgit Rönnecke
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1991. 31 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123122

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek