In English

Optimal use of pressure drop in a heat exchanger network

Frédéric Bousquet
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1992. 50 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123120

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek