In English

Optimering av fjärrvärmesystemet på Shell Raffinaderi AB

Fredrik Munkby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1992. 22 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123119

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek