In English

Uppföljningsstudie av sekundärvärmesystemet på Värö Bruk med tillämpning av pinchtekniken.

Magnus Bergström ; Mikael Månsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1991. 85 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123117

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek