In English

Study of heat transfer in a vertical falling film evaporator

Jean - Marc Caire
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1991. 42 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123108

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek