In English

Tillämpning av pinchtekniken på neste polyeten

Per Börjesson ; Magnus Ekenved
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1990. 32 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123107

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek