In English

Pinchteknisk studie med mål att minska ett kylvattenbehov för Perstorp AB

Susanne Werner ; Henric Werner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1990. 30 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123105

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek