In English

SUPERHEATED STEAM DRYER IN COMBINATION WITH MVR - Technical and Economic Feasabilities Based on Heat- and Massbalances

Anna-Lena Kristensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1990. 38 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123104

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek