In English

A temperature dependent extension of lius model for prediction of ion activity in aqueus solutions.

Peter Melin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1989. 57 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123102

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek