In English

Värmeintegration av tork i massafabrik

Pia Carlsson ; Ingela Palmkvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1989. 53 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123098

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek