In English

Analytical Modelling of Aggregate Stiffness Parameters for Helically Bundled Cables

Kristoffer Hahn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 67 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123095

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek