In English

Värmeintegration av indunstningen i en sulfatmassafabrik.

Torbjörn Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1989. 39 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123093

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek