In English

Känslighetsanalys av värmeväxlarnätverk datorprogramutveckling

Annika Carlsson ; Tina Magnusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1989. 28 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123089

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek