In English

Pinchteknisk studie av Berol Nobels Etenoxidanläggning

Anders Svensson ; Rolf Wälivaara
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1989. 31 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123085

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek