In English

Pinchteknisk studie av en fraktioneringsanläggning för vegetabilisk olja på Karlshamns AB

Karin Lesser ; Maria Rejler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1988. 26 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123084

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek