In English

An experimental study of a falling film evaporator

Bruno Tricoire
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1988. 58 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123083

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek