In English

Design of heat exchangers in a compression/absorption heat pump

Ulla Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1988. 35 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123076

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek