In English

Tillämpning av pinchtekniken på PVC-Fabrik, Norsk Hydro Plast AB

Anders Lagerlöf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1988. 21 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123075

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek