In English

Impact of mixture R22-R114 property uncertainties on prediction of heat pump performance

Laurent Guey
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1988. 44 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123074

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek