In English

Simulation of a two-stage heat pump working with nonazeotropic mixture

Frédérique Duquenne
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1988. 47 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123073

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek