In English

Computer simulations of a heat pump working with new non-azeotropic mixtures

Helena Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1988. 54 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123071

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek