In English

Energiintegration på Scanraff - tillämpning av pinchtekniken

Sofia Lennartsson ; Joakim Wilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1989. 35 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123070

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek