In English

Användning av pinchtekniken i dynamiska system - Programutveckling

Anders Lekemo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1987. 18 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123069

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek