In English

Pinchteknisk studie av Scanraffs råoljedestillationsenhet

Jan Börtin ; Magnus Jarlid
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1987. 39 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123066

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek