In English

A new thermodynamic model for concentrated electrolyte solutions

Yunda Liu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1987. 45 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123061

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek