In English

Standardiserat arbete och ständiga förbättringar inom Lean Production

Standardized work and Continuos Improvements within Lean Production

Cornelia Aronsson Rindby ; Alexander Grebelius ; Pia Henoch ; Jesper Holst ; Åsa Leander ; Johan Löfgren Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-06-21.

CPL ID: 123057

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek