In English

Värmeöverföring i en kyld rökgaskanal

Eva Lind
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998. 39 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123056

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek