In English

Experimentell studie av värmeöverföringen vid fallfilmsförångning av litiumbromidlösning vid tillsats av ytaktivt ämne.

Håkan Yderling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998. 35 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123055

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek