In English

Performance comparison of Evaporator Tubes with a Star-shaped Insert

Sven Wellsandt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998. 73 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123054

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek