In English

Simulation of fouling in tube & shell heat exchangers in refineries

Jonas Nyström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998. 47 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123052

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek