In English

Utökning av fjärrvärmeleveranserna från Preem Raffinaderi

Rebecka Fransson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998. 26 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123051

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek