In English

Measurements of the Viscosity of Pentaerythritol Esters, Including Mixtures with Refrigerants

Claudia Meck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998. 61 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123050

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek