In English

Design improvements of an ammonia-water compression-absorption heat pump

Frédéric Brocheriou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998. 43 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123049

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek