In English

Anpassning av värmeväxlarnät, mha Pinchteknik, till kapacitetsökning vid Akzo Nobels Etenoxidfabrik

Lotta Axelsson ; Ulrika Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997. 29 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123047

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek