In English

Electricity Generation by Using Black Liquor and Biomass Gasification Technology at AssiDomän Carton, Frövi

Atoosa T. Bayat
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997. 26 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123042

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek