In English

Livscykelstudie av schampo med fokusering på tensidproduktionens energisituation

Sofia Andréason ; Mia Wagner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997. 37 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123040

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek