In English

Solubility and Viscosity of two HFC Refrigerant - Compressor Oil Mixtures

Kerstin Kapanke
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1996. 49 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123037

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek